"Katılımcıların yol, iaşe ve konaklama giderleri Tübitak-Bideb tarafından karşılanacaktır."

Kursa Kalan Süre

03 Eylül 2018 (Mersin Üniversitesi)

Derlem Dilbilim Kursu - Türkçe için Kendi Kendine Derlem Oluşturma Platformu

Tübitak tarafından desteklenen ve tamamlanan 114E791 nolu ve “Türkçe için ‘Kendi Kendine Derlem’ Oluşturma Platformu” başlıklı projeyle Türkçe üzerine çalışan dil/dilbilim araştırmacıları için araştırmacıların araştırma sorularına bağlı olarak biçimlendirilebilen, araştırmacıya özel, esnek, kolay ulaşılabilir, veri tabanı destekli ve bu çerçevede araştırma sonuçlarının sağlıklı bir şekilde raporlanabildiği bir derlem platformu geliştirilmiştir.